Ruime ervaring

Kennis

Het machinepark kan nog zo goed of uitgebreid zijn, zonder de juiste vakmensen gaat het niet lukken. Veldman is dan ook trots op haar personeelsbestand. Een groep gemotiveerde en, betrokken vakmensen, met vaak een langdurig dienstverband. Zij stellen Veldman in staat om op het huidige hoge kwaliteitsniveau te kunnen produceren.

 Daarbij wordt te allen tijde de overeengekomen levertijd gehaald of verbeterd, ook wanneer er wat meer druk op de ketel staat. Er wordt stevig meegedacht met de manier van produceren, over het verbeteren van het product of de doorlooptijd. Dit is iets waar u als klant direct de vruchten van plukt.

Personeel en directie zijn sterk geworteld in de bedrijfscultuur van de IJmond waar het leveren van goed vakwerk, en het credo “afspraak is afspraak”, erezaak zijn. Iets dat ook klanten van buiten de regio prima weten te waarderen.

Door steeds nieuwe uitdagingen op te pakken, heeft Veldman over een reeks van jaren een ruime ervaring opgedaan, ook met speciale producten.